Onderzoek elektrisch rijden

Wie elektrisch rijdt, wil nooit meer terug naar diesel of benzine. Dat is de conclusie van een onderzoek onder bezitters van een elektrische auto (EV). Maar liefst 86% stelt nooit meer anders te willen. Als grootste pluspunten noemen ze het rijgedrag, minder kosten voor onderhoud en het rijden zelf en het milieu.

Mensen die nu in een diesel-, benzine- of hybride-auto rijden lijken in eerste instantie minder overtuigd, zo blijkt uit de cijfers. Toch zegt maar liefst 62% van de respondenten dat zij overwegen om binnen nu en vijf jaar elektrisch te gaan rijden en 41% daarvan denkt dat zelfs binnen twee jaar te doen. 38% ziet er voorlopig nog niets in.

Verder zijn er opvallende verschillen tussen de twee verschillende groepen autobezitters; auto’s met een verbrandingsmotor en 100% elektrische auto’s. Van de mensen die nog niet elektrisch rijden, maakt 54% zich zorgen maakt of je wel voldoende kilometers kunt maken. Van de mensen met een electrische auto’s is deze vrees gedaald tot 28%. Dit verschil zien we ook terug bij zorgen over levensduur van de accu: Van de mensen zonder EV maakt 26% zich er druk over, tegenover slechts 5% van de mensen die er daadwerkelijk in rijden.

‘Fossiele rijders’ lijken over het algemeen positief te staan tegenover elektrisch rijden, maar EV-rijders zijn aanmerkelijk enthousiaster over de veronderstelde voordelen. Zoals het rijgedrag (49% vs 94%), milieubewustzijn (65% vs 93%), geen motorlawaai (59% vs 92%), altijd met een volle ‘tank’ van huis vertrekken (41% vs 81%) en minder kosten voor onderhoud (68% vs 83%).

Hoge aanschafprijs

Uit de cijfers blijkt dat Nederlanders vrij positief staan ten opzichte van elektrische auto’s. Van de rijders van een auto met verbrandingsmotor overweegt een aanzienlijk deel de komende jaren de overstap te maken, hoewel men opziet tegen de relatief hoge aanschafprijs (71%) en de actieradius (54%). Ook vindt bijna de helft (48%) dat er momenteel nog te weinig interessante modellen zijn en zegt 36% zich zorgen te maken om de oplaadmogelijkheden, omdat dit thuis niet kan.

Onder EV-rijders is de tevredenheid over de elektrisch rijden uitermate hoog: maar liefst 86% zegt niet meer terug te willen (13% misschien, 1,6% overweegt dit wel). Het bevestigt vooral de verschillen in beleving van de veronderstelde voor- en nadelen van de ‘fossiele rijders’, ten opzichte van de praktijkervaring van de elektrische rijders (die veel positiever zijn).

Maar EV-rijders benoemen ook nadelen, zoals laadplekken die bezet zijn door een auto zonder aangesloten stekker (of een andere EV). In een volgende elektrische auto willen zij het liefst een grotere actieradius, meer autonome/zelfrijdende functies, een mogelijkheid voor een trekhaak en/of dakkoffer, sneller kunnen laden en meer ruimte.

De doorbraak van de elektrische auto

Het onderzoek is uitgevoerd tijdens het schrijven van het boek ‘De Doorbraak van de Elektrische auto’ (ISBN 9789492404138). Hierin wordt zowel de theorie als de praktijk van elektrisch rijden besproken, inclusief praktische hoofdstukken over laden, omgaan met het accubereik en op vakantie gaan met een EV. Daarnaast wordt er aandacht besteedt aan de transitie van fossielen brandstoffen naar duurzame energie en worden complexe zaken als de levensduur van een accu besproken, evenals alternatieven zoals waterstof en de milieuvriendelijkheid van EV’s ten opzichte van auto’s met een verbrandingsmotor. Vanaf 19 april ligt het boek ‘de Doorbraak van de Elektrische auto’ in de boekhandel.

De vragenlijsten zijn beantwoord door ruim 800 respondenten (waaronder 612 brandstofrijders en 194 ev-rijders)

Andere opvallende uitspraken/resultaten:

  • Van de EV-rijders heeft 48% zonnepanelen en is nog eens 17% van plan deze nog dit jaar aan te schaffen.
  • Van de fossiele rijders denkt 60,4% dat in 2030 de meerderheid van de auto’s elektrisch is (18% oneens)
  • 77% van de fossiele rijders denken dat klimaatverandering wordt veroorzaakt door de mens en moet worden tegengegaan (10% oneens)
  • 67% van de EV-rijders rijdt dagelijks minder dan 100km. Daar staat tegenover dat 93% van de fossiele rijders minimaal 200 tot 450km of meer willen kunnen rijden.
  • 61% van de fossiele rijders wil dat de overheid elektrische auto’s financieel stimuleren en 54% vindt dat Nederland voorop zou moeten lopen met EV’s.
  • 51% van de EV-rijders vindt het een slechte zaak dat de bijtelling vanaf 2019 wordt versoberd (zakelijke EV-rijders moeten dan boven de € 50.000 22% bijtelling betalen, net zoals bij fossiele auto’s) en is bang dat dit de adoptie van EV’s niet ten goede komt.

[i]
De doorbraak van de elektrische autotheorie en praktijk van elektrisch rijden – ISBN 9789492404138 – Uitgeverij Sycorax

Ruwe resultaten brandstof rijders
Resultaten onder brandstof rijders (die nog geen EV hebben)

Interesse in elektrisch rijden?
61,9% overweegt binnen nu en vijf jaar elektrisch te gaan rijden
– 19,7% denkt al binnen twee jaar elektrisch te gaan rijden
– 6,7% denkt dat al dit jaar te gaan doen
38% heeft geen interesse om binnen vijf jaar elektrisch te rijden
2,4% zegt nooit elektrisch te willen rijden

Zakelijk of particulier?
55,6% zegt als particulier elektrisch te willen rijden
41,6% zegt zakelijk elektrisch te willen rijden

Wat voor auto rijdt u nu? (meerdere antwoorden mogelijk)
55,5% benzine
37,7% diesel
14,6% hybride (5,9% plug-in hybride)
4,5% gas/lpg

Wat houdt je tegen? (meerdere antwoorden mogelijk)
70,9% aanschafprijs
54% actieradius
47,5% beperkt aantal interessante modellen
36,2% geen mogelijkheid om thuis te laden
26% levensduur van de accu (49,5% maakt zich daar niet druk over)

Welke voordelen zie je? (meerdere antwoorden mogelijk)
61% elektriciteit is veel goedkoper dan fossiele brandstof
65% beter voor het milieu
41% nooit meer tanken
49,3% gebruiksgemak (one-pedal-driving/automatisch remmen bij gas loslaten, regeneratie, nooit meer de hellingproef)
61,% snelle acceleratie
58,9% geen motorlawaai
68% minder kosten voor onderhoud

Stellingen (eens)
22,7% elektrische auto is minstens zo vervuilend (55,7% oneens)
16,8% ik wil motorgeluid horen en handmatig schakelen (70,4% oneens)
20,9% elektrische auto’s zijn lelijk (59% oneens)
60,4% in 2030 is meerderheid van de auto’s elektrisch (18% oneens)
76,5% Klimaatverandering wordt veroorzaakt door de mens en moet tegengegaan worden (9,9% oneens)
72,5% Om minder CO2 uit te stoten is het noodzakelijk dat auto’s op fossiele brandstoffen vroeg of laat uitgefaseerd worden (17,3% oneens)
32,5% Fossiele brandstoffen (olie/benzine/diesel/gas) zullen deze eeuw opraken (37,3% oneens, 30,3% neutraal)
34% Het volledig vol laden van een elektrische auto duurt minimaal drie uur (37,9% oneens)
53,6% Nederland/België zou voorop moeten lopen met elektrische auto’s (25,5% oneens)

Hoeveel km wilt u minimaal kunnen rijden
200-300km (24%)
300-450km (38%)
>450km (31%)
Overig (7%)

Wat zou de overheid moeten doen om elektrisch rijden te stimuleren?
Financiële stimulans/subsidie (60,9%)
Meer laadpalen (58,5%)
Niets (16,3%)
Benzine/diesel-auto’s duurder maken (9,5%)
Accijns op brandstof verhogen (11,4%)
Gratis parkeren (19,4%)

Meest interessante EV’s (meerdere opties mogelijk)
Tesla Model 3 (55%)
Tesla Model S (38,4%)
Volkswagen e-Golf (31,8%)
Nissan Leaf (30%)
Hyundai Ionic / Kia Niro (28%)
Tesla Model X (21%)
Opel Ampera-E (18%)
BMW i3 (13%)
Renault Zoe (12%)

Ruwe resultaten EV-rijders
Reacties van mensen die al elektrisch rijden

Welke EV rijdt u? (meerdere antwoorden mogelijk)
Tesla Model S (35%)
Renault Zoe (17%)
Nissan Leaf (14%)
Tesla Model X (9%)
Hyundai Ionic (7%)
Volkswagen e-Golf (7%)
BMW i3 (4%)
IMIEV (4%)

Wat bevalt er het meest (meest genoemd)
Comfort
Rijgedrag
Stilte

Wat valt er tegen?
Actieradius (vooral in de winter)
Softwareproblemen/-storingen
Kapotte of niet-werkende laadpalen
Niet-EV’s die laadpalen bezet houden
Geen 3 fase-laden (en daardoor een langere laadtijd)

Wat zou u in de volgende auto anders willen?
Grotere actieradius
Meer autonome/zelfrijdende functies
Mogelijkheid voor een trekhaak en/of dakkoffer
Sneller kunnen laden
Meer ruimte

Zakelijk of particulier aangeschaft? (zakelijk 68%, particulier 30%)
Zakelijk kooplease (38%)
Zakelijk koop (30%)
Particulier koop (25%)
Particulier private-lease (5%)
Zowel zakelijk als particulier (3%)

Denkt u dat u ooit weer zult overstappen naar een fossiele auto?
Nee (86%)
Misschien (13%)
Ja (1,6%)

Wat ervaar je als een probleem? (meerdere antwoorden mogelijk)
54,7% aanschafprijs
40% energieprijs bij publieke laadpalen
32% beperkt aantal interessante modellen28,4% actieradius
4,8% levensduur van de accu
7,5% bagageruimte
11% geen mogelijkheid om thuis te laden
11% geen of beperkte mogelijkheid om op het werk of onderweg te laden

Welke voordelen heeft een EV wat u betreft? (vergelijken in tabel met andere onderzoek)
94% beter rijgedrag
93% beter voor het milieu
92% geen motorlawaai
81% nooit meer tanken
83% minder kosten voor onderhoud
82% elektriciteit is veel goedkoper dan fossiele brandstof
81% snelle acceleratie

Hoeveel km rijdt u gemiddeld dagelijks met uw EV?
Minder dan 50km (22%)
50-100km (45%) – inclusief 50km (67%)
100-200km (27%)
Meer dan 200km (7%)

Welke problemen ervaart u met laden? (meerdere antwoorden mogelijk)
47% laadplek die bezet is door andere auto (zonder aangesloten stekker)
35% langzame laadsnelheid
32% laadplek die al bezit is door een andere EV
22% laadpaal die niet werkt
21% geen laadpaal in de buurt
8% geen laadpaal bij huis kunnen plaatsen

Heeft u thuis een laadplek?
75% ja
8% vlakbij huis, in de straat (eigen kabel)
7% publieke laadpaal in de straat
4% publieke laadpaal in de buurt
4% geen laadpaal in de buurt

Heeft u op het werk een optie om te laden?
63% ja (maar 17% stelt dat er te weinig laadplekken zijn)
37% nee (maar 5% geeft aan dat dit binnenkort wel kan)

Wat zou de overheid moeten doen om elektrisch rijden te stimuleren
56% meer subsidie
49% meer laadpalen
43% accijns op brandstof verhogen
33% fossiele auto’s duurder maken
5% niets

Vanaf 2019 wordt de bijtelling van een EV boven de 50.000 gelijk belast als een fossiele auto (22% bijtelling). Wat vindt u hiervan?
51% dat zal de adoptie van elektrisch rijden niet ten goede komen
20% terecht, want nu rijden mensen in te dure auto’s
12% geen mening
17% overig

Heeft u zonnepanelen?
48% ja
35% nee
17% nee, maar later dit jaar wel